ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของธุรกิจขนาดเล็ก

ต้นทุนของธุรกิจขนาดเล็กทำไมถึงเยอะกว่าต้นทุนของธุรกิจขนาดใหญ่และทำไมการลงทุนในแต่ละครั้งจะมีอุปสรรคมากมายเพราะว่าในการลงทุนของธุรกิจขนาดเล็กไม่มีการซื้อทรัพยากรที่มีจำนวนมากๆนะที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงราคาที่ค่อนข้างถูกเหมือนกับเวลาที่องค์กรขนาดใหญ่ทำการสั่งซื้อสินค้าเป็นหน่วยก็จะเฉลี่ยออกมาซึ่งราคาก็จะต่ำกว่า

เพื่อเป็นการลดต้นทุนของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะต้องยอมรับว่าธุรกิจขนาดใหญ่ในส่วนมากจะเน้นการลงทุนที่มีกำไรค่อนข้างต่ำแต่ในปริมาณในการขายยกตัวอย่างเช่นในการก่อสร้างธุรกิจขนาดใหญ่จะมีการก่อสร้างที่กำไร 1-2 เปอร์เซ็นต์จากการลงทุนแต่ว่าจะเน้นปริมาณการขายที่มากเหมือนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการสร้างบ้านที่มีกำไรโดยประมาณก็คือ 5 ถึง 7 เปอร์เซ็นต์ของการลงทุน

แต่เน้นการขายในปริมาณมากๆเพื่อมาเพิ่มมูลค่าของรายได้ของบริษัท 5-7% นี้จะมีการขายมากกว่าปีละจำนวนมากๆก็อาจจะมาช่วยเสริมในส่วนที่น้อยนี้ให้มีมูลค่ามากขึ้นก็ได้รวมไปถึงทั้งการลงทุนที่โดยประมาณหากลงทุนปีละ 100 ล้านก็จะได้กลับมาโดยเฉลี่ยก็คือ 5-7  ล้านถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเมื่อเทียบกับกำไรที่ได้มาหาค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลงทุนไปแล้ว

และสาเหตุที่ธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถ ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้นี่ก็คือข้อจำกัดต่างๆในบริษัทใหญ่ๆที่มีการลงทุนเป็นจำนวนมากและมีการหมุนเวียนทรัพยากรต่างๆและมีการเกื้อหนุนจากบริษัทคู่ค้าของเขาเพื่อที่เขาจะได้เข้าถึงทรัพยากรในราคาที่ถูกแต่ว่าซื้อในจำนวนมากๆเขาก็จะได้ผลประโยชน์เหมือนกันทางด้านร้านค้าที่ขายให้กับบริษัทเหล่านี้ที่เป็นคู่สัญญากันโดยปกติแล้วจะทำสัญญากันโดยเป็นโครงการหรือบางบริษัทก็ทำสัญญากันเป็นหลักสิบปีถึงยี่สิบปีเรียกได้ว่าเป็นระยะยาวหรือว่าได้ที่บริษัทหนึ่งต้องหาทรัพยากรมาให้ได้เป็นจำนวนมากๆ

เพื่อขายให้กับบริษัทที่มีความต้องการในการนำทรัพยากรนั้นไปก่อให้เกิดมูลค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงเป็นวงโคจรของการทำธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องใช้เงินทุนที่น้อยเพราะว่าไม่สามารถไปลงทุนมากๆเพราะถ้าหากลงทุนเป็นจำนวนมากๆอาจจะทำให้มีการไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบได้จึงทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังเขาจึงมีการลงทุนที่ค่อนข้างน้อยแต่เป็นระยะเวลาที่สามารถยืนระยะได้เป็นระยะเวลานาน

และก็การมองมุมมองต่างๆของธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือว่าเทรนของธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบันเขาก็สามารถเป็นทิศทางไปเปลี่ยนได้จึงไม่สามารถเข้าถึงต้นทุนที่มีมูลค่าต่ำได้แต่อย่างไรก็ตามก็มีทางด้านการปรับเปลี่ยนทิศทางของบริษัทนี้ก็เป็นข้อที่ได้เปรียบเทียบระหว่างธุรกิจขนาดเล็กกับขนาดใหญ่

ขนาดเล็กจึงมีความได้เปรียบทางด้านการปรับเปลี่ยนบริษัทปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรรวมไปถึงการทำสินค้ามาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและมีการทดลองของใหม่ๆออกมาเพื่อตอบสนองตลาดได้อย่างรวดเร็วมากกว่าบางครั้งรวดเร็วกว่าบริษัทใหญ่ๆอีกที่ต้องมีการอนุมัติการมีการดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอน

 

สนับสนุนโดย    เล่นคาสิโนยังไงให้ได้เงิน