ความสำคัญของสังคมไร้เงินสด

หากจะมีใครบอกว่าในอนาคตอาจจะไม่มีคนใช้เงินสดอีกแล้วในปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวมากนักเพราะมีการปรับตัวอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายรายเล็กรายใหญ่จนไปถึงผู้ค้าปลีกในสถานที่ต่างๆก็มีการปรับตัวกันเพื่อให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในประเทศของเราที่มีการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่หรือแม้แต่จะเป็นการที่มีการสนับสนุนผู้ค้าขายในตลาดขายของตลาดสดต่างๆ

ก็มีการผลักดันจากหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือหรือแม้แต่จะให้ข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนการใช้ระบบ Application ต่างๆเพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนเงินมีการแจ้งเตือนต่างๆว่ามีการเข้าออกเงินมากขนาดไหนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่ทางภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุนและยิ่งในปัจจุบันมีการออกนโยบายที่จะเก็บภาษีของผู้ค้าออนไลน์ที่มียอดการโอนมากกว่า 2,000 ครั้งนี่คือการสวนทางสำหรับสิ่งที่รัฐบาลได้ออกนโยบาย

หรือได้ผลักดันเองนั่นเป็นเพราะว่าผู้ค้าขายส่วนใหญ่บางครั้งเขาไม่มีความต้องการที่จะเปิดเผยให้ทราบว่ารายได้เขาเท่าไหร่ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาร้านก็จะบอกว่าเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีก็บอกได้โอกาสซื้อของในตลาดนัดหรือตลาดสดต่างๆหรือแม้จะเป็นแหล่งค้าขายต่างๆที่รับเงินสดในปัจจุบันเขาไม่ต้องไปแจ้งรายได้ว่ามีการค้าขายหรือมีการซื้อทรัพยากรต่างๆ

เข้ามาในร้านเท่าไหร่และทรัพยากรเหล่านั้นหรือต้นทุนเหล่านั้นมีการขายออกไปแล้วเท่าไหร่ที่จะทำให้เป็นโอกาสในการเลี่ยงภาษี รัฐบาลมีการผลักดันให้ผู้ใช้ต่างๆโดยผ่านธนาคารให้มีการใช้การโอนรับเข้ารับออกและในปัจจุบันยังไม่มีการยอมรับจากผู้ค้าขายมากนักจึงทำให้นโยบายที่ออกมาเป็นนโยบายที่ออกมาเร็วเกินไปที่จะทำให้ผู้ค้าขายปรับตัวได้ทัน

เพราะโดยปกติแล้วหากจะออกนโยบายนี้คงต้องรออีกประมาณ 2 ปีให้ผู้ค้าขายเหล่านั้นมีการปิดการใช้เงินผ่านระบบออนไลน์ก่อนก่อนที่จะออกนโยบายการเก็บภาษีอย่างนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะมีการเลิกใช้ของร้านค้าต่างๆเพราะเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีนั้นเองความสำคัญของการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์นะจึงทำให้รัฐมีการสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น

จากระบบออฟไลน์เป็นเพราะก่อนหน้านี้ในระบบนี้ไม่สามารถเก็บเงินภาษีขายได้เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าในแต่ละวันบางร้านขายได้เป็นจำนวนเท่าไหร่และขายได้มากขนาดไหนต่อเดือนต่อปีนี้จึงทำให้เป็นโอกาสที่เราจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจโดยต้องการดึงส่วนแบ่งออกมาจากร้านเหล่านั้น

โดยผ่านระบบที่เรียกว่าระบบภาษีการเรียกเก็บ และสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเองหรือแม้แต่จะเป็นคนซื้อขายเองระบบนี้เป็นระบบที่สะดวกสบายเพราะไม่มีการที่ต้องพกเงินเป็นจำนวนมากๆในการไปซื้อของราคาแพงหรือแม้แต่จะเป็นตัวล้างเองที่ไม่ต้องเก็บเงินไว้กับตัวเป็นจำนวนมากแต่ฝากไว้ในระบบออนไลน์ซึ่งมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง 

 

 

สนับสนุนโดย  เวปเจตใหม่