ตั้งแต่ 8 มกราคม ปี 64 เป็นต้นไปการบินไทยจะให้ไทยสมายล์บินแทนเส้นทางภูเก็ตและเชียงใหม่ 

      บริษัทสายการบินชื่อดังอย่างสายการบินไทยได้มีการออกมาประกาศการขอระงับการให้บริการทางด้านการบินของเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯมหานครกับภูเก็ตและระหว่างกรุงเทพฯกับเชียงใหม่  รายการที่ทางบริษัทการบินไทยไม่เปิดเส้นทางบินทั้ง 2 เส้นทางนี้ทางบริษัทการบินไทยจะมีการเปิดให้สายการบินของไทยสมายล์ซึ่งเป็นสายการบินในเครือของสายการบินไทยเองเป็นผู้ดำเนินการบินให้แทน 

          และสำหรับการที่จะมีการสลับไปใช้สายการบิน Thai Smile ให้บินแทนสายการบินไทยในเส้นทางการบินกรุงเทพฯเชียงใหม่นั้นจะเริ่มมีผลการสลับสายการบินตั้งแต่วันที่ 8 เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2564 โดยจะให้มีการสลับบินแทนจนถึงวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2564  สำหรับสาเหตุที่ทำให้บริษัทการบินไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินที่จะใช้ขนส่งผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯกับภูเก็ตและในการเดินทางเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯเชียงใหม่

          นั่นก็เพราะว่าทางบริษัทการบินไทยเล็งเห็นว่าในตอนนี้มีผู้โดยสารที่จะใช้การเดินทางผ่านทางเครื่องบินนั้นมีจำนวนลดน้อยลงหลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาครั้งที่ 2 ที่กำลังมีการป้องกันอยู่ในตอนนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของทางบริษัทการบินไทยจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องบินในการเดินทางหลักของการบินไทยมาเป็น Thai Smile เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย  เพราะถ้าหากคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนของผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเวลานี้แล้วคาดว่าถ้ายังคงมีการใช้เครื่องบินของการบินไทยในการรับส่งผู้โดยสารอาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายนั้นสูงมาก

             เพราะจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางนั้นไม่คุ้มกับการที่จะใช้เครื่องบินของการบินไทยในการรับส่งผู้โดยสารดังนั้นจึงต้องมีการสลับมาใช้เครื่องบินของบริษัทไทยสมายล์จะสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัทการบินไทยได้เพราะว่าเครื่องบินของบริษัทไทยสมายล์นั้น หากมีการ เปรียบเทียบขนาดของเครื่องบินแล้วพบว่าเครื่องบินของการบินไทยนั้นจะใหญ่กว่าของไทยสมายล์มากดังนั้นเมื่อจำนวนผู้โดยสารน้อยลงก็ควรจะใช้เครื่องบินขนาดเล็กจะทำให้เหมาะสมและคุ้มค่าในการรับส่งผู้โดยสารได้มากกว่านั้นเอง  

         อย่างไรก็ตาม บริษัทการบินไทยเองก็ต้องมามองว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นและประชาชนมีการเดินทางผ่านทางเครื่องบินเยอะขึ้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลมาใช้เครื่องบินของการบินไทยอีกครั้งนึงก็เป็นไปได้หรือถ้าหากว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีการขยายการสลับเครื่องบินกับไทยสมายต่อเนื่องไปอีกจนกว่าสถานการณ์ของผู้โดยสารจะเยอะขึ้นเพียงพอต่อการใช้เครื่องบินลำใหญ่ของการบินไทยนั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.  huaydee