ปัจจุบันครูที่สอนเด็กนักเรียนมีความสามารถมากพอที่จะมาสอนหนังสือหรือไม่ ?

     ก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวโด่งดังอย่างมากในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ปกครองคนหนึ่งได้นำการบ้านของลูกมาแชร์ลงเฟสบุ๊กพร้อมทั้งถ่ายรูปเนื้อหาของการบ้านว่า โจทย์ที่ทางครูให้เด็กนักเรียนนำกลับมาทำที่บ้านนั้น อ่านยังไงก็เป็นโจทย์ที่ต้องนำยอดทั้งสองยอดมาบวกกันแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

แต่เมื่อเด็กนำการบ้านไปส่งครูที่โรงเรียน คุณครูกลับระบุว่าคำตอบของเด็กนักเรียนนั้นผิดเพราะครูเอายอดมาลบกัน ทั้งที่ในโจทย์ที่ครูให้นักเรียนมานั้นบอกว่าต้องเอามารวมกัน

ซึ่งตามความหมายแล้วนั่นหมายถึงการบวกกันนั่นเอง จากการบ้านที่มีการแชร์ความผิดพลาดในการที่ครูมาเฉลยให้นักเรียนในครั้งนี้ส่งผลอย่างมากกับกระแสความคิดของคนในสังคมและคนในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมากว่า ที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคิดกันว่าครุที่สอนนั้นมีความรู้มากแค่ไหนเพราะแค่คำตอบง่ายง่ายแต่ครูผู้สอนยังให้คำตอบนักเรียนผิดพลาด ซึ่งเหตุการณ์ที่ครูเฉลยคำตอบเด็กนักเรียนพลาดนั้นมีหลายครั้งมากที่มีการนำข้อมูลมาแชร์ผ่านโลกออนไลน์ 

ซึ่งถ้าหากถามว่านี่คือปัญหาใหญ่ไหมความคิดเห็นผู้ปกครองแนวนอนว่าเราคนหนึ่งคือผู้ปกครองของเด็กยอมรับว่านี่คือปัญหาใหญ่ก็แค่เพียงคำถามง่ายๆในการบวก หรือว่า ลบ เท่านั้น  มีความรู้ความสามารถไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้ใจเย็นเฉลยคำตอบที่ผิดให้กับเด็กนักเรียนด้วย

ซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มีการมีการเปิดรับสมัครครูที่จะมาสอนนักเรียนด้วยการคัดกรองดูที่ได้คุณภาพเป็นอย่างมากในการมาของนักเรียนคำถามง่ายๆยังไม่สามารถที่จะทำเองได้แล้วจะสามารถที่จะสอนนักเรียนในหัวข้อที่ยากมากกว่านี้ได้อย่างไรแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่านักเรียนจบมาจะมีประสิทธิภาพ

และสามารถมีความรู้ในวิชาที่เรียนได้อย่างแท้จริงปัจจุบันเรามักจะเห็นว่าบุตรหลานของเรายังไม่สามารถอ่านหนังสือได้แตกฉานทั้งๆที่เรียนอยู่ชั้นข้อ 1 หรือปอ 2 กันแล้ว

ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าลักษณะของการสอนของคุณครูนั้นยังไม่ดีพอพี่จะสามารถสอนให้เด็กคนหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและสามารถอ่านออกเขียนได้ซึ่งถ้าหากเทียบกับสมัยก่อนแล้วก็เด็กที่ขึ้นชั้นป. 1 นั้นควรจะอ่านออกและเริ่มเขียนได้แล้วจึงทำให้ปัจจุบันนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องส่งรูปไปเรียนพิเศษหลังจากลูกเรียนที่โรงเรียนแล้ว

ทำให้เด็กส่วนใหญ่จะไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตในวัยเด็กในการเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากพอเพราะเวลาส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการที่ต้องไปเรียนพิเศษทั้งในช่วงเย็นของวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์นั่นก็เพราะว่าโรงเรียนไม่สามารถที่จะสอนเด็กนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถได้มาพอที่ผู้ปกครองจะปล่อยให้ลูกของตนเองเรียนเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น