ผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ขององค์กร

หลังจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 นั้น ทำให้แต่ละประเทศมีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้ รวมไปถึงมาตรการการป้องกันในลักษณะการปิดประเทศ และงดเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้มีการกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก และกระทบเข้าอย่างจัง

กับธุรกิจการบินในเวลานี้ ที่แต่ละสายการบิน ต่างเริ่มร้องโอดครวญ เพราะจากมาตรการลดความเสี่ยงจากการเดินทางของงผู้คนนั้น ทำให้ไม่มีผู้โดยสารเดินทางอีกต่อไป การขนส่งระหว่างประเทศจึงกลายเป็นความเสี่ยงที่ควรจัดการตั้งแต่เนิ่นๆ เที่ยวบินนอกประเทศจะต้องถูกระงับเป็นการชั่วคราวเพื่อลดการแพร่กระจายของการระบาดไวรัส

รวมไปถึงแม้กระทั่งการบินภายในประเทศตัวเอง ก็ได้ทำให้หลายสายการบินเงียบเหงาไปตามๆกัน เนื่องด้วยธุรกิจการบินแต่ละครั้งของสายการบินนั้นจะมีจุดคุ้มทุน อยู่นั่นก็คือ จำนวนผู้โดยสาร แต่จากสถานการณ์ในตอนนี้การรับส่งผู้โดยสารเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออก ซึ่งหากไม่มีผู้โดยสารหลายเที่ยวบินจำเป็นก็ต้องถูกยกเลิกไป นั่นเท่ากับว่ารายรับที่ได้ไม่คุ้มกับต้นทุนที่เสียไป ทั้งค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ค่าจ้างพนักงาน และอีกมากมาย

บริษัทที่ปรึกษาด้านสายการบินระดับโลก ได้คาดการณ์ว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดไข้ไวรัสโควิด นั้นยังไม่ดูทีท่าว่าคลี่คลายลงได้นั้น ภายในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ อาจจะมีธุรกิจสายการบินทั่วโลกอาจล้มละลายจากความเสี่ยงที่ต้องเผชิญในตอนนี้ และไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะไปจบลงเมื่อไหร่ด้วยซ้ำ ดังนั้นสายการบินหลายสายการบิน

ในเวลานี้ เริ่มมีมาตรการภายในองค์กรของตัวเอง เพื่อที่จะพยุงรักษาธุรกิจของตัวเองไว้ให้ได้ และหนึ่งในเรื่องที่หลายองค์กรต้องรีบจัดการเพื่อไม่ให้มีผลกระทบตามมา ก็คือ พนักงาน ที่เปรียบเป็นทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัทฯ เพราะเมื่อใดก็ตามในโลกของธุรกิจนั้นหากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯหรือองค์กรแล้วนั้น สิ่งที่จะตามมาคือผลกระทบต่อพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งถ้าเมื่อธุรกิจเจ็บหนัก พนักงานในองค์กรหรือในบริษัทฯ ก็จะเจ็บหนักตามไปด้วย ดังนั้นธุรกิจการบิน พอจุดคุ้มทุนของการบินแต่ละเที่ยวเกิดความสวนทางกับจำนวนของผู้เดินทาง

จึงให้สายการบินหลายแห่งจำเป็นต้องเซฟตัวเองด้วยการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด ซึ่งการลดต้นทุนนี้ไม่เพียงแต่จะหมายถึงของการลดเที่ยวบิน แต่มันหมายถึงการยกเลิกเที่ยวบิน หรือปลดประจำการเครื่องบินก่อนกำหนดเท่านั้น แต่มันยังหมายถึงการลดจำนวนเจ้าหน้าที่พนักงาน และบุคคลากรต่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจจะมีทั้งการลดเงินเดือน หรือให้พนักงานออก และนี่คือผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ขององค์กร

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทางเข้า rb88