อุตสาหกรรม Fast Fashion

          อุตสาหกรรม Fast Fashion ช่วงปี 1990 อุตสาหกรรมหนึ่งที่มาแรงคืออุตสาหกรรมฟาสท์แฟชั่น   Fashion คือการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามกระแสนิยมในราคาที่ไม่แพงมากเป็นแฟชั่นวงจรสั้นๆเพื่อเน้นการขายในปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วการมาของ Fast Fashion เกิดขึ้น

พร้อมกับการเติบโตของชนชั้นกลางที่มีกำลังจับจ่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียในแต่ละปี Fast Fashion ผลิตเสื้อผ้ามากกว่า 80 ล้านตันเพื่อตอบสนองความต้องการแต่เสื้อผ้าจำนวนมากถูกใช้ไม่กี่ครั้งและลงเอยด้วยการถูกทิ้ง

          อุตสาหกรรม Fast Fashion ถูกตั้งคำถามถึงความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรทั้งในรูปแบบทรัพยากรธรรมชาติ

และทรัพยากรมนุษย์ในบรรดาเสื้อผ้า Fast Fashion Brand ใหญ่ๆของโลกพลิกดูป้ายข้อมูลสินค้าและแหล่งผลิตจะพบว่ามาจากไม่กี่ประเทศรวมถึงที่นี่กัมพูชา  กรุงพนมเปญเป็นก็เช่นเดียวกัน

กับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองหรือเมืองหลวงของที่อื่นๆที่ต่างประเทศรายงานว่าโอกาสอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าของกัมพูชานับว่าเป็นเสาหลักที่แบบรัดและค้ำจุนเศรษฐกิจของชาติด้วยมูลค่าร้อยละ 40 ของ GDP หรือผลผลิตมวลรวมของประเทศ

             รายงานภาคการผลิตของประเทศกว่า 8 แสนคนอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เป็นส่วนสำคัญของเสาหลักเศรษฐกิจและนำเงินเข้าประเทศแต่ค่าตอบแทนที่พวกเธอได้ไม่มากนักกัมพูชาคือหนึ่งในประเทศที่ค่าแรงขั้นต่ำอย่างต่ำหากเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ Fast Fashion เลือกที่นี่เป็นฐานการผลิตสำคัญนอกจากปัจจัยเรื่องค่าแรงแล้วอุตสาหกรรมสิ่งทอที่นี่อย่างถูกหนุนด้วยการได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากประเทศพัฒนาแล้ว

          ขณะที่รัฐบาลกัมพูชาเองก็สนับสนุนอย่างเต็มที่แผนส่งเสริมการลงทุนช่วยหาตลาดให้ผู้ประกอบการรายใหม่และตั้งคัตเตอร์สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนเขตอุตสาหกรรมใหม่ของกรุงพนมเปญคือหนึ่งในนี้มีโรงงานผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดังมากมายที่ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่

ของโลกเป็นหนึ่งในเสาหลัก  หวยดี    ที่ค้ำจุนเศรษฐกิจของประเทศและสภาพการทำงานที่หนักค่าแรงที่ยังต่ำทำให้ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ของคนงานซึ่งเป็นภาพที่เห็นไม่บ่อยนักในกัมพูชาความยั่งยืนด้านทรัพยากรมนุษย์

         อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมฟ้าแฟชั่นนั้นจะส่งผลทำให้ระบบนิเวศค่อนข้างเสียแต่ก็สามารถที่จะสร้างกำไรให้กับทางบริษัทที่ผลิต Fast Fashion ได้อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งการผลิตเสื้อผ้าแบบ Fast Fashion นั้นจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้การซื้อขายเสื้อผ้านั้น

ะลดปริมาณการซื้อลงเนื่องจากผลกระทบจากในเรื่องของและเงินเดือนแต่เชื่อว่าหลังจากที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของไวรัสโควิทได้ Fast Fashion ก็จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่น