โครงการเงินเยียวยาเกษตรกร

     นอกจากที่ทางรัฐบาลจะออกโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามยากในช่วงของการระบาดของไวรัสแล้วยังมีโครงการออกมาสำหรับเกษตรกรโดยตรงเรียกว่าโครงการเยียวยาเกษตรกรซึ่งโครงการนี้ก็มีปัญหามากมายไม่แพ้โครงการเราไม่ทิ้งกันเลยทีเดียวโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะมีเรื่องของเกษตรกรที่บางคนไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้หรือบางครั้งก็มีปัญหาว่าหักกสิกรนั้นไม่มีบัญชีของทาง ธกส.ก็ไม่สามารถที่จะรับโอนเงินได้

จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีจนภายหลังนั้นมีกระแสดราม่าออกมามากมายจนในที่สุดทางด้านรัฐบาลจึงได้มีการออกกฎใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินว่าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นได้นอกเหนือจากทาง ธกส.นั่นเองสำหรับเงินช่วยเหลือนั้นก็ยังได้รับเท่ากับโครงการเราไม่ทิ้งกันนั่นก็คือจำนวนยอด 15,000 บาท

โดยแบ่งออกเป็น 3 งวดงวดละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันยังไงก็ได้ตอนนี้มีคนที่ทำการลงทะเบียนไปแล้วทั้งสิ้น 7 ล้านกว่าคนแล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้วประมาณ หนึ่งแสนกว่าคนและยังมีแนวโน้มว่าจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มให้อีกจนกว่าจะครบตามจำนวนของเกษตรกรที่มีการลงทะเบียนเอาไว้ สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรนั้นจะสามารถทำให้เกษตรกรดำเนินรายได้ที่ได้รับนี้ไปทำการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตภายในในส่วนของตนเองและนำผลผลิตนั้นออกมาขายให้กับคนในประเทศและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้

ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการส่งออกต่างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างดีทีเดียวโดยทางรัฐบาลนั้นเล็งเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรนั้นไม่มีเงินเพื่อที่จะไปลงทุนทำไร่ไถนาปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็เราก็จะไม่มีสินค้าทางการเกษตรส่งออกให้ต่างประเทศรายได้ของประเทศไทยก็จะไม่มีเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะหยุดอยู่กับที่ไม่กระเตื้องไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นโครงการเยียวยาเกษตรกรนี้จึงออกมาช่วยเหลือประชาชนที่เป็นเกษตรกรอย่างแท้จริง

และจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลพืชผลทางการเกษตรให้ได้ผลผลิตดีเพื่อที่ทางต่างประเทศนั้นจะได้ซื้อผลผลิตของทางประเทศไทยซึ่งตอนนี้ยอดการส่งออกเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่เป็นสินค้าทางการเกษตรของไทยนั้น

อยู่ในระดับดีทีเดียวทั้งนี้ก็มาจากการที่เกษตรกรนั้นได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลเพื่อนำไปลงทุนนั่นเอง  โครงการนี้จะทำให้เกษตรกรที่กำลังจะไม่มีเงินหมุนเวียนและมีแนวความคิดที่จะเลิกทำการเกษตรได้หันกลับมาทำงานการเกษตรเหมือนเดิม ส่งผลให้เกษตรกรนั้นมีงานทำประชาชนตามต่างจังหวัดที่ยึดอาชีพทำการเกษตรก็จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องหวังพึ่งเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียว

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8