การเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่ดีต้องทำอย่างไร

เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายสำหรับ การเป็นผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการ เพราะในความเป็นจริงแล้ว กว่าจะมาเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการนั้น ต้องผ่านหลายๆอย่างก่อนถึงจะมาจุดนี้…. แล้วการที่เป็นผู้บริหารที่ดีหรือเจ้าของกิจการที่ดีต้องทำอย่างไร….

ต้องเรียนรู้งานทุกอย่าง คุณอาจจะไม่ต้องทำเองทุกอย่างแต่คุณจำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเพราะว่าการที่จะบริหารลูกน้องหรือ เป็นเจ้าของกิจการนั้น ต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวงาน เพราะคุณจะต้องเป็นคนคอนโทรลและตัดสินใจ และมันจะส่งผลได้เลยว่าคุณจะบริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการได้หรือ ไม่ เพราะหากคุณไม่มีความรู้ในการบริหารกิจการของคุณ แล้วใครจะเป็นคนเชื่อถือในตัวคุณละ

ต้องลงมือทำ จะเป็นหัวหน้าทหารและยังไม่เคยออกรบ แล้วทหารที่ไหนจะฟังคำสั่งของคุณ เพราะฉะนั้นการที่คุณจะ การเป็นผู้บริหาร หรือเจ้าของที่ดีนั้น จะต้องลงมือทำมันเองก่อน เพราะถ้าตัวคุณยังไม่เคยทำแล้วทำไมลูกน้องจะต้องทำ ลูกน้องจะเกิดคำถามและต่อต้านกับคุณได้ง่าย 

ให้โอกาส การที่คุณเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการคงหนีไม่พ้นเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น จากลูกน้องเราก็ดี หรือ ทีมงานเราก็ดี การที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีหรือเจ้าของที่ดี นั้น หากคนที่คุณให้ทำงาน เกิดทำงานผิดพลาดทั้งทีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี เราต้องให้โอกาสเค้าได้แก้ตัว จนเรามองว่าการทำงานของเค้ามันไม่ใช่แล้ว คุณอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งหรือพูดคุยถึงปัญหากับเค้าตรงๆ

เชื่อมั่นในการทำงานของทีมหรือลูกน้อง เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณทำทุกอย่างและตัดสินใจเองทุกอย่างในวันที่องค์กรคุณใหญ่ขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานให้พี่ประสิทธิภาพ นั้นก็คือ การที่เราต้องเชื่อมั่นในการทำงานและการตัดสินใจของลูกน้องเราด้วย เพราะนอกจากลุกน้องจะรู้สึกว่าคุณไว้ใจเค้าแล้ว มันจะทำเค้าทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะคุณให้ความไว้ใจกับเค้าแล้วนั้นเอง

มีเมตตา การที่เราจะเป็นผู้บริหารที่ดี หรือ เจ้าของกิจการที่ดี เราต้องมีเมตตา หรือ เห็นใจ ช่วยเหลือ ลูกน้องหรือทีม ในช่วงเวลาที่เค้าต้องการความช่วยเหลือเช่นกัน เพราะการที่เรามีเมตตากับเค้า เค้าจะรับรู้ได้ว่าเรานั้นจริงใจ และการทำงานที่ดีคือการเปิดใจของกันและกัน การทะเลาะหรือการต่อต้านก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นเมตตาลูกน้องเหมือนเพื่อนเหมือนครอบครัวในเวลาที่เค้าเดือดร้อนเราก็เต็มใจจะช่วยเหลือเค้า เท่าที่เราสามารถทำได้ เพราะการที่เราจะปกครองหรือเป็นเจ้าของกิจการนั้น ต้องเป็นที่รักของผู้ที่อยู่ใต้การบริหารเราด้วยนะ

 

สนับสนุนโดย.  u12