ถึงเวลาสิ้นสุดของการบินไทย

การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า สายการบินที่ยืนหยัดคู่คนไทยมานานแสนนาน สายการบินที่เป็นสัญชาติไทยโดยตรง สายการบินที่ไม่ใช่ราคาถูก แต่คนไทยก็ยังขึ้น สายการบินที่มีรูปแบบราคาเป็นฟลูเซอร์วิส แต่บริการแบบโลว์คลอส ถึงเวลาแล้วที่สายการบินจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤต โรคระบาดไข้ไวรัสโควิด19 ธุรกิจการบิน ก็เป็นอีกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะการให้บริการนักเดินทางที่บินไปมาระหว่างประเทศ ถูกจำกัดความด้วยที่มาตรการแต่ละประเทศได้ปิดประเทศลง

โดยมีคำสั่งให้คนแต่ละประเทศอยู่แต่ในประเทศตัวเอง ห้ามออกเดินทางนอกประเทศ ดังนั้นสายการบินทั่วโลกจึงทำได้แต่จอดนกยักษ์ หรือเครื่องบินไว้ที่ลานสนามบินแต่ละประเทศ จนถึงสมาคมการบินโลกออกมาประกาศไว้ว่า หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ ไปจนถึงเดือน พฤษภาคม นั้น สายการบินแต่ละสาย อาจมีล้มหายตายจากและยกเลิกปิดกิจการธุรกิจนี้กันบ้าง รวมถึงจะมีคนตกงานอีกหลายพันคนต่อสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นนักบิน พนักงานภาคพื้นดิน แอร์โฮสเตล พนักงานขนกระเป๋า ฯลฯ ซึ่งทุกหน่วยงานของธุรกิจสายการบินนี้มีผลกระทบกันหมด

และสายการบินไทยสัญชาติไทยนี้ก็เหมือนกัน หากรัฐบาลไม่เข้ามาอุ้ม หรือทำการรักษาให้ สายการบินไทยอาจต้องปิดตัวลง เพราะขนาดตอนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากไข้ไวรัสโควิด19 นี้ ในช่วงสถานการณ์ที่ยังคงปรกติ สายการบินไทยนั้นการมีผลประกอบการที่ขาดทุนกันอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้ว ด้วยหลักการบริหารที่ไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพ และเกื้อหนุนพนักงานและครอบครัวพนักงานจนเกินความจำเป็น

ทำให้สายการบินไทยนี้ มีผลประกอบการที่ขาดทุนหมื่นกว่าล้านบาท พอมาเจอผลกระทบจากพิษไวรัสโควิด19 นี้เข้าไปอีก ทำให้การบินไทยต้องหยุดเที่ยวบินไปไม่ต่ำกว่า เก้าพันห้าร้อยเที่ยวบินมาแล้ว รายได้ที่เคยได้เฉลี่ยยังไม่หักต้นทุน เดิมเคยมีเดือนละ หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท แต่ปัจจุบันเหลือแค่ สองพันล้านบาท รายได้ค่า

โดยสารในเส้นทางสายเอเชียภูมิภาค ตอนนี้ยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วทุกเส้นทาง รายได้ข้ามทวีป ตอนนี้ยุโรปก็ลดเที่ยวบิน รายได้เส้นทางการบินในประเทศ ยังคงมีให้บริการอยู่ แต่ได้โปรดอย่าถามว่า เหลือผู้โดยสารกี่คน ต่อหนึ่งลำ ในเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิ ที่รวมผู้โดยสารจากการเดินทางทุกสายการบิน จากวันละหลักแสนถึงหลักล้านคน

ปัจจุบันเหลือแค่หลักหมื่นคนเท่านั้น นั่นจึงทำให้มีผลสะท้อนที่ชัดเจนออกมาว่า หากการบินไทยยังคงต้องการเป็นสายการบินสัญชาติไทย ที่เชิดหน้าชูตาอยู่นั้น คงต้องให้ผู้บริหารคุยกับรัฐบาลแล้วว่ามีมาตรการช่วยเหลือกันอย่างไร