ผลกระทบโควิดส่งผลต่อโรงเรียนเอกชน จนต้องปิดทำการ

    ผลกระทบโควิด   เราไม่สามารถกล่าวได้เลยว่าการระบาดของไวรัสโควิชในรอบนี้  ไม่ส่งผลต่อระบบการศึกษาเพราะนับตั้งแต่การระบาดครั้งที่ 3 เป็นต้นมาการศึกษาได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักเริ่มตั้งแต่โรงเรียนไม่สามารถเปิดเทอมให้นักเรียนไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้เพราะเมื่อมีการเปิดเทอมขึ้นมาก็มีการระบาดของไวรัสโคโรนาในโรงเรียนมีเด็กนักเรียนหลายคนที่ต้องติดเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งที่อายุยังน้อยบางคนอายุแค่เพียง 4-5 ขวบเท่านั้น

         มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไปเป็นจำนวนมากที่ต้องติดเชื้อไวรัสโควิตและต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่มีผู้ปกครองไปดูแลได้ดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการประกาศให้มีการปิดการเรียนการสอนผ่านทางโรงเรียนและให้เปิดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์แทน

ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดสำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยคุณภาพของการเรียนออนไลน์ของประเทศไทยนั้นยังไม่ตอบสนองต่อการเรียนได้ดี 100% 

          เด็กต่างจังหวัดนั้นไม่มีทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะใช้ในการเชื่อมต่อเข้าเรียนออนไลน์นอกจากนี้ปัญหาเรื่องของการเรียนออนไลน์ที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือครูที่สอนนั้นไม่ได้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถควบคุมเด็กนักเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ดังนั้นถึงแม้ว่าครูจะมีการสอนผ่านหน้าจอออนไลน์ก็จริง

แต่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่นั้นไม่ให้ความสำคัญและไม่ได้สนใจในการเรียนมากพอทำให้ผู้ปกครองหลายคนนั้นมองว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้นเสียค่าเทอมไปโดยที่ลูกตนเองไม่ได้รับความรู้อะไรเลย

       อย่างไรก็ตามผลกระทบของการเรียนออนไลน์ไม่ได้หยุดเพียงแค่เด็กนักเรียนไม่ได้รับความรู้ได้ยังส่งผลกระทบต่อโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่เมื่อมีการเปิดการเรียนออนไลน์และมีการระบาดของไวรัสโควิดเข้ามาประชาชนได้รับผลกระทบในหน้าที่การงานมีการนำเงินเก็บที่มีอยู่นำมาใช้จ่ายในขณะเดียวกันบางคนต้องตกงานเพราะว่ากิจการต้องเลิกไปเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด

      ดังนั้นจึงส่งผลทำให้ผู้ปกครองไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมจะเห็นได้ว่าในเดือนที่มีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นผู้ปกครองไม่ได้มีการเดินทางไปจ่ายค่าเทอมถ้ายังมีการร้องขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือให้มีการลดค่าเทอมให้ด้วยทำให้โรงเรียนเอกชนในขณะนี้มากกว่า 10% มีแนวโน้มว่าจะปิดกิจการแบบถาวร

เนื่องจากว่าโรงเรียนเอกชนเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับครูดังนั้นเมื่อไม่มีผู้ปกครองมาจ่ายค่าเทอมจึงไม่สามารถที่จะหาเงินไปจ่ายเงินเดือนให้กับครูได้จึงจำเป็นต้องปิดกิจการนั้นเองซึ่งในขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่มีการยื่นเรื่องขอปิดโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

สนับสนุนโดย.  WM Casino