พิษของโควิดทำให้เศรษฐกิจของไทยตกต่ำ ไม่เพียงเท่านั้นแต่ญี่ปุ่นก็แย่ไม่แพ้กัน 

            พิษของโควิดทำให้เศรษฐกิจของไทยตกต่ำ สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นนับได้ว่ายังคงตกต่ำอยู่และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะกลับมาดีขึ้นในเร็ววันนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบปัญหาเศรษฐกิจหลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาเพราะประเทศอื่นๆก็ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นประเทศที่เรารู้จักกันดีเพราะนักท่องเที่ยวจากชาวญี่ปุ่นก็จะมักเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยและคนไทยเราเองก็มักอยากจะไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่หลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นก็ปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศการขึ้น

เพราะต้องการที่จะควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้มีการกระจายไปมากนั่นเองอย่างไรก็ตามที่มีการควบคุมการระบาดได้แล้วทางด้านรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นก็ได้ออกมาวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตนเองด้วยการเน้นออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศ

พิษของโควิดทำให้เศรษฐกิจของไทยตกต่ำ ซึ่งโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นออกมานั้นเป็นโครงการที่ชื่อว่า go to Travel ซึ่งปัญหาที่พบหลังจากที่มีการเริ่มโครงการนี้ก็คือเมื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าเกิดมีการระบาดของไวรัสโคโรนาครั้งที่ 2 ออกมาและมีคนติดเชื้อไวรัสชนิดนี้กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตกลุ่มโตเกียวมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้มากเป็นพิเศษนั่นเองซึ่งทำให้นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นจำเป็นต้องหยุดชะงักลง

เพราะต้องเตรียมรับมือกับการระบาดครั้งที่ 2 ที่นับว่ารุนแรงกว่าครั้งแรกเป็นอย่างมากนั่นเองอาจจะเรียกได้ว่าการระบาดของไวรัสโคโรนานั้นทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้รับผลกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากซึ่งประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่รุนแรงแบบครั้งนี้มาก่อนนอกจากว่าเป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกนั่นเอง

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางด้านคณะรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นต่างก็พยายามรวบรวมความรู้ความสามารถที่จะนำมาแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสพร้อมกับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วยเพราะหากดูแลเรื่องของการแก้ไขปัญหาไวรัสอย่างเดียวแต่ไม่ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจเลย

ก็จะทำให้ประเทศไม่สามารถกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้นดังนั้นตอนนี้ทางด้านรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นจึงได้มีการรวบรวมผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับองค์กรที่ดูแลเรื่องของเชื้อไวรัสเพื่อที่จะได้สามารถวางแผนและทำงานร่วมกันได้นั่นเอง โดยทางญี่ปุ่นเองหวังว่าเมื่อไวรัสหมดลงเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้นทันทีนั่น

 

สนับสนุนโดย.  heng868