ยิ่งห่างไกลความรู้ยิ่งเสี่ยงต่อการสร้างมลภาวะ 

ไม่ใช่เพียงแต่ในกรุงเทพฯเท่านั้นที่มีการกำลังแก้ไขปัญหาในปัจจุบันที่มีฝุ่น PM 2.5 เข้ามาระบาดอย่างมากเกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้งของพืชผลทางการเกษตรหรือแม้แต่จะเป็นการก่อสร้างสิ่งของต่างๆในตอนนี้ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วมีเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนมากมายที่มีความสนใจจะมาลงทุนในประเทศของเราเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภาคแต่มากที่สุดก็คือกรุงเทพฯ

ที่มีระบบการขนส่งที่กำลังพัฒนาหรือเริ่มลงนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันเพราะในปัจจุบันต้องยอมรับว่าความสะดวกสบายของการเดินทางถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนี่จึงเป็นสาเหตุหลักๆหลายสาเหตุทำให้มีการแพร่กระจายของฝุ่น PM 2.5 เท่านั้นแต่อย่างที่รู้กันไม่ใช่เพียงแต่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น

หัวเมืองใหญ่ๆหรือแม้แต่จะเป็นจังหวัดใหญ่ๆที่มีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากการเพาะปลูกครั้งนี้ต้องมีการลดต้นทุนลงเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรเยอะเป็นจำนวนมากแต่ว่ารายได้สวนทางกับรายจ่ายหรือแม้แต่เงินลงทุนต่างๆเหล่านี้จึงทำให้ชาวเกษตรกรในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้วิธีการต่างๆเพื่อลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดยกตัวอย่างการเก็บอ้อยที่นำไปส่งโรงน้ำตาลที่ขณะนี้รัฐบาลกำลังมีการสนับสนุนอย่างมาก

ให้ผลิตรองเท้าน้ำตาลเขาไม่สามารถเก็บต้นอ้อยได้ในเวลาที่รวดเร็วเหลือแม้แต่จะมีประสิทธิภาพเขาจึงต้องใช้การเผาเพื่อให้ใบของอ้อยที่มีความคมนี้หายไปแล้วนี่เองคือสาเหตุที่มีการเผาที่โล่งแจ้งหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนฤดูเพาะปลูกต่างๆจึงทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้และยิ่งสถานที่ห่างไกลความเจริญก็มีการแก้ไขปัญหาด้วยการให้ความรู้น้อยมาก และเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้กระบวนการจัดการและจัดการที่ดินในป่าและพื้นที่สาธารณะเพื่อใช้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสร้างความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน กลไกการตัดสินใจ

ที่สำคัญสำหรับรัฐบาลคือการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคที่นำไปสู่การร้องเรียนจำนวนมากและความล่าช้าในการพัฒนา คนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนที่อยู่ใกล้กับเขตที่มีการเผาในที่โล่งแจ้งหนี้จึงทำให้มีผู้ที่เข้ามาเรียกร้องเป็นจำนวนมากว่าได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้และในอนาคตอาจจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพได้ประเทศไทย

จะต้องรับมือหลายๆอย่างในอนาคต  เพราะถ้าหากจะมีการทำการเกษตรแบบนี้อยู่เรื่อยๆสภาวะเหล่านี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆรวมถึงมีการสร้างโรงน้ำตาลมากขึ้นณปัจจุบันจึงมีความต้องการอ้อยในการผลิตน้ำตาลเยอะเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเองหากรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้ามาให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับชุมชนเหล่านั้นในอนาคตอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในส่วนต่างๆของชุมชนได้ 

 

 

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโดย  bk8