สวัสดิการของบริษัท Volvo สำหรับการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

            สำหรับบริษัทส่วนใหญ่นั้นหากพนักงานของบริษัทนั้นมีการลาเพื่อคลอดลูกโดยปกติแล้วจะมีการปล่อยให้พนักงานนั้นรายได้ไม่เกิน 90 วันและที่สำคัญนั้นก็จะมีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานที่ลาคลอดบุตรได้เพียงแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเท่านั้นเพราะอีกส่วนหนึ่งที่เหลือ 50% นั้นจะถูกจ่ายโดยประกันสังคม  และทุกบริษัทจะมีการให้พนักงานหญิงเท่านั้นที่สามารถลาคลอดบุตรได้ส่วนพนักงานผู้ชายนั้นจะไม่สามารถได้รับอภิสิทธิ์ในส่วนนี้ถึงแม้ว่าภรรยาของพวกเขาอาจจะมีการคลอดลูกก็ตามที

        อย่างไรก็ตามได้มีบริษัทรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่งเล็งเห็นความสำคัญของสวัสดิการเหล่านี้ของพนักงานจึงได้มีการออกสวัสดิการเพื่อให้พนักงานทุกคนนั้นได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งบริษัทรถยนต์ดังกล่าวนั้นก็คือแบรนด์ Volvo นั่นเองโดยทาง Volvo นั้นได้มีการปอกสวัสดิการให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือแม้แต่กลุ่มทางเลือกเพศที่สามสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของการลาหยุดโดยใช้รายหยุดไปสำหรับเลี้ยงลูกได้ซึ่งให้นานถึง 24 สัปดาห์ด้วยกันนอกจากนี้ทางบริษัท Volvo ยังมีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานสูงถึง 80% อีกด้วย 

          สำหรับเงื่อนไขสวัสดิการสิทธิความเท่าเทียมกันของบริษัท Volvo ที่มอบให้แก่พนักงานนั้นระบุว่าเมื่อพนักงานชายมีภรรยาที่กำลังคลอดลูกเขาสามารถที่จะลาหยุดงานโดยใช้สิทธิ์ของการลาเลี้ยงดูบุตรเพื่อไปช่วยภรรยาเลี้ยงดูลูกได้เช่นเดียวกันในขณะที่เป็นพนักงานหญิงนั้นสามารถลาคลอดลูกได้ตามปกติส่วนกลุ่มทางเพศเลือกที่ 3 ที่หากจะมีการรับเลี้ยงหรืออุปถัมภ์ผุดขึ้นมาหรือหากใครจะใช้วิธีการอุ้มบุญก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์สวัสดิการในการเลี้ยงดูบุตรได้เช่นเดียวกัน

         สำหรับสวัสดิการที่ทางบริษัท Volvo มอบให้กับพนักงานทุกเพศทุกวัยนี้เพื่อเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงว่าทางบริษัท Volvo นั้นต้องการที่จะมอบความเท่าเทียมกันให้กับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือพนักงานทางเพศเลือกที่ 3 ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมอันดีค่านิยมที่ดีให้กับองค์กรของทางบริษัทโดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันระหว่างเพศ 

         บริษัท Volvo เชื่อว่าถ้าหากพนักงานทุกคนนั้นรับรู้ถึงความเท่าเทียมกันที่ทางบริษัทมอบให้พนักงานทุกคนก็จะมีการพัฒนาและอุทิศตนเพื่อทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทนั้นเจริญก้าวหน้าได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามสำหรับเงื่อนไขที่ทางบริษัท Volvo มอบให้กับพนักงานในการใช้สิทธิ์ลาได้ 24 สัปดาห์หรือว่า 120 วันนั้นจะใช้สิทธิ์ได้สำหรับพนักงานที่มีการทำงานอยู่ที่บริษัท Volvo มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีและถ้าหากพนักงานใช้สิทธิ์ไปแล้วครั้งหนึ่งก็สามารถใช้สิทธิ์ครั้งที่ 2 ได้ถ้ามีลูกคนที่สอง         

 

 

สนับสนุนโดย    หวยออนไลน์บาทละ 95