เปลี่ยนขยะให้มามีประโยชน์

เปลี่ยนขยะให้มามีประโยชน์ด้วยการทำให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแทนแถมสร้างรายได้

             ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีขยะมากเป็นอันดับต้นๆเรามักจะเห็นได้ว่าเวลาที่ฝนตกมักจะพบน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพฯถึงแม้ว่าฝนจะตกในปริมาณน้อยมากๆแต่ก็พบว่าบางพื้นที่นั้นน้ำรอการระบายลงท่อและเมื่อเราไปตรวจสอบดูก็จะพบว่ามีขยะเต็มไปหมดที่อยู่ตามท่อและตามแม่น้ำต่างๆทำให้น้ำนั้นไม่สามารถที่จะไหลได้อย่างไรก็ตามขยะไม่ได้มีแค่บริเวรด้านเท่านั้น

แต่ตามถนนหนทางทั่วๆไปเราก็มักจะพบขยะเต็มไปหมดซึ่งในแต่ละวันหรือแม้แต่ละเดือนรวมถึงแม้แต่ละปีประเทศไทยจะมีขยะมากมายมหาศาลหลายพันล้านตันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าบางประเทศได้มีการนำขยะเหล่านี้มาแปลค่าให้เกิดประโยชน์โดยการนำไปเป็นพลังงานทดแทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆ

ซึ่งมีหลายประเทศที่แทบจะไม่ต้องนำขยะไปทิ้งเลยเพราะถูกจัดสรรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งหมดดังนั้นเราควรจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับประเทศอื่นๆที่ทำกันมาซึ่งเริ่มแรกเลยเราจะต้องมีการหัดแยกขยะโดยจะมีทั้งขยะที่เป็นขยะในครัวเรือนพวกขยะเปียกรวมถึงขยะที่เป็นพวกกระป๋องขวดน้ำต้องมีการแยกออกจากกันให้ชัดเจน

เพื่อที่จะได้สามารถนำขยะเหล่านั้นไปก่อให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเองปัจจุบันนี้กูกำลังตื่นตูมกับโครงการที่มีการเปลี่ยนจากขยะที่ไม่มีคนสนใจมาเป็นพลังงานที่เอามาใช้ได้นั่นก็คือพลังงานไฟฟ้าซึ่งโครงการนี้เราเรียกว่า   waste to Energy แน่นอนว่าหากประเทศไทยนั้นทำได้เหมือนกับต่างประเทศที่กำลังทำกันในหลายประเทศอยู่ในขณะนี้

เชื่อว่าสิ่งที่ดีอันดับแรกของประเทศไทยก็คืออากาศประเทศเราคงจะมีอากาศที่บริสุทธิ์มากกว่านี้เพราะไม่ต้องนำขยะไปเผาและไม่ก่อมลพิษทางอากาศนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราสามารถแยกคัดกรองขยะนำขยะที่ยังสามารถกลับมา Reuse ใหม่ได้กลับมาใช้ก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้และยังสร้างรายได้ให้กับประชาชนก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน

และแน่นอนว่าขยะสามารถทำเป็นก๊าซธรรมชาติได้อีกด้วยซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากขยะเหล่านั้นได้ดังนั้นเราควรจะเริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการคัดแยกขยะไปตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่จะได้ให้หน่วยงานที่เก็บขยะสามารถคัดกรองขยะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสามารถนำขยะเหล่านั้นไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ได้รวมถึงสามารถนำขยะไปสร้างรายได้ให้กับคนเก็บขยะหรือคนในชุมชนได้เช่นเดียวกันเช่นบางคนเก็บขยะที่เป็นขวดแยกออกไปขายหรือที่เป็นกระดาษแยกออกไปขายนี่ก็ถือว่าเป็นรายได้ได้อย่างดีทีเดียว

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน true wallet