Thailand 1.0

ยุคแต่ละยุคของประเทศไทยถูกแบ่งเป็นเหมือนกับเวอร์ชั่นของโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากเราจะเริ่มต้นจากยุคแรกเลยของประเทศไทยประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรกรหรือในการทำเกษตรกรรมอยู่มากอาชีพของคนไทยอันดับต้นๆเลยตั้งแต่สร้างประเทศและก็คืออาชีพเกษตรกร นี่เป็นยุคแรกเริ่มก่อตั้งของเราเลยในแต่ละพื้นที่มีการปลูกข้าวปลูกพืชสวนต่างๆ

เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งแจกจ่ายหรือแลกเปลี่ยนกับข้างเคียงนี่เป็นเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่พึ่งพาอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่โดยรอบตัวตอนนี้รายได้ของเรายังน้อยมากเมื่อย้อนกลับไป 80-100  ปีเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนทางนั้นแทบจะไม่มีการซื้อขายใดๆ การทำการประมงก็ทำการแบบเรียบง่ายโดยการเลี้ยงสัตว์

อยู่ในคูคลองรอบบริเวณบ้านมีการปลูกพืชสวนตามรั้วเพื่อเอามารับประทานและที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าวจากที่นาก็จะมีการแลกเปลี่ยนกับคนในพื้นที่หรือบริเวณโดยรอบและในสมัยก่อนยังมีการเช่าพื้นที่ในการเพาะปลูกกันอยู่จึงบางครั้งแทนที่จะต้องจ่ายเงินค่าที่เราต้องเสียข้าวให้กับเจ้าของที่แทนเป็นการแลกเปลี่ยนหรือผลผลิตต่างๆเพื่อให้มีพื้นที่ทำกินแต่จริงๆในส่วนมากสมัยก่อนนับได้ว่าการจับจองพื้นที่สมัยนั้นเป็นไปได้โดยที่ใครสามารถจองพื้นที่ได้บริเวณไหนก็สามารถทำมาหากินได้เลยโดยจะมีการจัดสรรแบ่งกับทางภาครัฐ

เพื่อไม่ให้มีความเยอะของพื้นที่มากเกินไปในยุคนั้นเป็นยุคก่อนร่างสร้างตัวมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาในการใช้สัตว์เพื่อทำการเกษตรแบ่งเบาภาระของมนุษย์สมัยก่อนใช้วัวหรือควายในการไถนาพอมีกำลังในการทำมากหากต้องให้คนลงไปไถนาด้วยตัวเองก็คงไม่สามารถทำได้หรืออาจใช้ม้าก็คงจะมีราคาแพงมากเกินไปเกินกว่าที่จะหามาได้ต่อมาได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ

เริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนจึงทำให้เกิดวัฒนธรรมการซื้อขายต่อมาทำให้มีการคิดค้นสิ่งต่างๆและนี่คือ Thailand 1.0 เริ่มเข้าสู่การทำการเกษตรเต็มรูปแบบการเกษตรอย่างนี้ทำให้คนไทยมีอาชีพมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวไร่หรือแม้แต่การขนส่งต่างๆก็เริ่มมีการเกิดขึ้นสมัยก่อนจะมีเกวียนในการขนพืชสวนไร่ไปในสถานที่ต่างๆ

มีสถานที่รับเก็บสิ่งของแต่โดยส่วนมากจะมียุ้งฉางข้าวเป็นของตัวเองในแต่ละบ้านเพื่อเก็บผลผลิตไว้ทานเองในครัวเรือน หากทำได้มากก็จะสามารถมีผลผลิตอยู่ได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้ามีการเพาะปลูกอย่างอื่นด้วยก็สามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับพื้นที่ข้างเคียงได้นี่คือการ อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันโดยอาศัยธรรมชาติเป็นหลักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดรอบตัวให้เป็นประโยชน์

 

สนับสนุนโดย  แทงบอลออนไลน์