ห้างเงียบขึ้นเพราะความมั่นใจน้อยลง

ประเทศจีนมีการประกาศแล้วว่าไม่ให้ประชาชนส่วนใหญ่ออกมาจากบ้านของตัวเองได้เป็นเพราะว่ามีการกักกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในประเทศจีนลามไปถึงในระดับประเทศข้างเคียงซึ่งในปัจจุบันมีการรายงานแล้วว่าแทบจะเป็นทั้งโลกที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัดจีนเองเป็นประเทศที่ไม่มีสามารถควบคุมประชากรของตัวเองได้ไม่ให้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ

ณขณะนี้มีการควบคุมแต่ก่อนหน้านี้ทางภาครัฐของประเทศจีนเองไม่สามารถควบคุมประชากรของตัวเองได้ในการเดินทางไปในประเทศต่างๆจึงทำให้เชื้อโรคเหล่านี้แพร่ระบาดไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วกินเวลาเพียงไม่นานในระดับประเทศก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและเป็นเพราะว่าการควบคุมโรคของประเทศต่างๆ

มีความไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเพราะว่าประเทศจีนเองไม่ยอมบอกโค้ดว่าเชื้อโรคเหล่านั้นโค้ดอะไรจึงไม่สามารถหายาต้านได้นะขณะนี้ได้และปัจจุบันมีการแกะโค้ดออกมาแล้วของทางออสเตรเลียจึงทำให้มีการศึกษาและวิจัยยาต้านทานโรคนี้และยังพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามความมั่นใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศลดน้อยลง

เพราะประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในประเทศไทยจึงพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวประเทศไทยเป็นประเทศหลักมากกว่า 50% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนประเทศไทยอย่างที่รู้กันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นส่วนมาก

นักท่องเที่ยวชาวจีนถือว่าเป็นแหล่งนำเม็ดเงินเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากจึงทำให้การป้องกันน้อยและทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วบางทีอาจจะไม่คุ้มกันในการแพร่ระบาดในครั้งนี้พวกมีคนติดเชื้อเป็นจำนวนมากและใช้เงินจำนวนมากในการรักษาแล้วทั้งนั้นจึงต้องแบกรับภาระเหล่านี้อีกด้วย

ยิ่งในขณะนี้มีการกระจายข่าวไปจนมากและความหวาดกลัวของประชาชนเริ่มสูงมากยิ่งขึ้นว่าหากคุณเดินทางออกนอกบ้านนี้คุณอาจจะติดเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสได้จึงทำให้มีการเดินทางในสถานที่ต่างๆมากก่อนหน้านี้ลดน้อยลงที่ได้รับผลกระทบหลักๆจะเป็นห้างหรือตามสถานที่ต่างๆที่ขายของเพราะเป็นแหล่งรวบรวมคนเป็นจำนวนมากต้องยอมรับว่าข้างร้านค้าในปัจจุบันมีคนไปเที่ยวหรือไปซื้อของเป็นจำนวนที่น้อยมากๆเพราะมีความมั่นใจของนักท่องเที่ยวในประเทศเองว่าหากคุณไปในสถานที่ต่างๆ

โดยไม่มีการป้องกันหรือการควบคุมเชื้อโรคไม่ดีนะอาจจะทำให้คุณได้รับเชื้อมาโดยง่ายและคุณอาจจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากบ้างได้เสียค่ารักษาพยาบาลหลักแสนเลยก็ว่าได้ที่จะทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยตัวลงและมีการใช้เงินที่น้อยลงอีกด้วย

 

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์